A A A K K K
людям з порушенням зору
Центр професійного розвитку педагогічних працівників Ковельської міської ради Волинської області

Протидія булінгу: діяльність закладів освіти

 

Нормативно-правова документація

Закони України:

Про освіту : Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII.  URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text

Накази Міністерства освіти і науки України:

1. Про затвердження плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти : наказ Міністерства освіти і науки України від  26.02.2020 № 293.

2. Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти : наказ Міністерства освіти і науки України від  28.12.2019 № 1646. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 03.02.2020 №111/34394.

Листи Міністерства освіти і науки України:

1. Про створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти та попередження і протидії булінгу (цькуванню) : лист Міністерства освіти і науки України від 14.08.2020 № 1/9-436.

2. Роз’яснення щодо застосування наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 №1646 : лист Міністерства освіти і науки України від 13.04.2020 № 1/9-207.

3. Про план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти : лист Міністерства освіти і науки України від 20.03.2020 № 6/488-20.

4. Щодо організації роботи у закладах освіти з питань запобігання та протидії домашньому насильству та булінгу : лист Міністерства освіти і науки України від 29.12.2018  № 1/9-790.

Методичне забезпечення

1 

Булінг: усвідомлення проблеми та визначення векторів її вирішення : методичні рекомендації / Муліка К.М., Чарченко П.С. – Електронне видання. – Полтава : ПОІППО, 2020. – 45 c. (завантажити)

Проаналізовані соціально-психологічні, виокремлено педагогічні чинники феномену «булінг» (цькування) та обґрунтований зв’язок цього явища з іншими видами порушення прав людини, зокрема, домашнім насильством; виявлені несумісності у нормативно-правових актах з питань булінгу. Надані аналітичні та статистичні дані про суб’єкти реагування у разі настання випадку булінгу (цькування) Полтавської області, які дозволяють зробити висновки про можливості системно-комплексного вирішення цієї соціально-психологічної проблеми.

Рекомендовано суб’єктам реагування на булінг, педагогічним працівникам, на яких покладається ключова роль у подоланні негативного явища булінгу в школі, представникам влади, які приймають системні рішення щодо вирішення соціальних проблем.

 

2 

Запобігання та протидія проявам насильства: діяльність закладів освіти. Навчально-методичний посібник/ Андрєєнкова В.Л., Байдик В.В., Войцях Т.В., Калашник О.А. та ін. – К.: ФОП Нічога С.О. – 2020. – 196 с. Режим доступу: https://la-strada.org.ua/download/zapobigannya-ta-protydiya-proyavam-nasylstva-diyalnist-zakladiv-osvity-navchalno-metodychnyj-posibnyk

Навчально-методичну розробку присвячено висвітленню сутності та показників профілактики насильства в освітньому середовищі, методів його дослідження та умов створення безпечного освітнього простору. Програма складається з теоретичного матеріалу та практичної складової. Призначено керівним та педагогічним працівникам освітніх організацій, викладачам інститутів післядипломної педагогічної освіти, практичним психологам, а також усім, хто цікавиться проблемами створення безпечного освітнього середовища.

3 

Комплект освітніх програм «Вирішення конфліктів мирним шляхом. Базові навички медіації». – К. – 2018. – 140 с. Режим доступу: https://la-strada.org.ua/download/komplekt-osvitnih-program-vyrishennya-konfliktiv-myrnym-shlyahom-bazovi-navychky-mediatsiyi

Містить наступні програми: програма гуртка «Вирішення конфліктів мирним шляхом. Базові навички медіації»; програма факультативу «Вирішую конфлікти та будую мир навколо себе»; Програма освітнього тренінгу для здобувачів освіти «Базові навички медіатора/медіаторки служби порозуміння закладу освіти»

 4

Протидія булінгу в закладі освіти: системний підхід. Методичний посібник. / Андрєєнкова В.Л., Мельничук В.О., Калашник О.А. – К.: ТОВ «Агентство «Україна», 2019. – 132 с. Режим доступуhttps://la-strada.org.ua/download/protydiya-bulingu-v-zakladi-osvity-systemnyj-pidhid

Як організувати системну роботу з протидії насильства та булінгу в закладі освіти? Як діагностувати наявність булінгу в освітньому середовищі? Який, алгоритм дій у разі його виявленні? До кого звертатись по допомогу? Які практичні інструменти має знати кожен та кожна на випадок, якщо стає учасником булінгу під час освітнього процесу? Які практичні інструменти створення безпечного середовища в закладі освіти? Відповіді на ці та інші питання можна буде знайти в цьому посібнику. Для педагогічних та соціальних працівників, батьків здобувачів освіти, студентів вищих навчальних закладів педагогічного та соціального профілю, фахівців громадських організацій, широкого кола громадськості.

 

 5

Цюман Т. П., Бойчук Н. І. Кодекс безпечного освітнього середовища: метод. посіб. / за заг. ред. Цюман Т. П. ; Український фонд «Благополуччя дітей». Київ, 2018. 56 с. Режим доступу: https://childfund.org.ua/Uploads/Files/books_pdf/KBOS_book.pdf

Кодекс безпечного освітнього середовища (КБОС) – це документ закладу освіти, який має регулювати всі напрямки діяльності закладу, пов’язані з порушеннями прав особистості на безпеку, а також питання її підтримки і втручання в ситуації, коли може виникати загроза їхньому життю, здоров’ю та благополуччю. Посібник містить інформацію, яка допоможе визначити складові безпечного освітнього середовища, алгоритм розробки КБОС, рекомендації щодо моніторингу положень КБОС та використання контрольного списку, а також приклад зарубіжних колег у створенні КБОС. Методичний посібник схвалено Міністерством освіти і науки України.

 

 

Не смійся з мене: просвітницько-профілактична програма тренінгових занять : Навч.- метод. посібник / Авт. Лора Паркер Роерден, за заг. ред. Лях Т. Л. – К. : YMCA, 2013. – 100 с. (завантажити)

Навчально-методичний посібник для соціальних педагогів, практичних психологів та вихователів. Містить просвітницько-профілактичну програму тренінгових занять «Не смійся з мене» створена у межах проекту «Повага дією» за задумом «Пітер Ярроу Продакшнз» і «Педагоги за суспільну відповідальність».

 

Протидія булінгу у школі. Онлайн-курс про школу для вчителів / Громадська організація “Едюкейшнал Ера” (EdEra). 2020.Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=eWlcEJveWKU&ab_channel=EdEra

Тема шкільного булінгу – одна з найбільш обговорюваних останніх часом. Дійсно, цькування в школі – це велика проблема, яка потребує миттєвої реакції. У цьому відео ми поговоримо про булінг: що це та які його особливості.

 

 

Відео матеріали UNICEF Ukraine:

-         Як зупинити булінг: поради для батьків. Режим доступуhttps://www.youtube.com/watch?v=pNCvFAOAQco&ab_channel=UNICEFUkraine

Будь-яка дитина може стати жертвою булінгу. Більшість жертв приховує це від батьків. Такі діти самотні у своїй біді і потребують допомоги. Дізнайтесь, як визначати ознаки булінгу і що робити, якщо ваша дитина стала жертвою.

Як боротися з булінгом: поради для дітей.Режим доступуhttps://www.youtube.com/watch?v=espwzDTLVkE&ab_channel=UNICEFUkraine

Якщо ти зіткнувся з булінгом, не закривайся у собі – з цим не впоратися самотужки. Дізнайся, що робити і де шукати допомогу.

Корисні посилання

Назва організації

Зміст

Е-адреса ресурсу

Міністерство освіти і науки України

Протидія булінгу:

 • Визначення поняття
 • Ситуація в Україні щодо булінгу

https://mon.gov.ua/ua/tag/protidiya-bulingu

 • Посібники
 • Статті
 • Соціальні проєкти
 • Тренінги/семінари (інші заходи)
 • Відео матеріали

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/protidiya-bulingu/korisni-posilannya-shodo-temi-antibulingu

Організації, які займаються проблемами булінгу  та рекомендовані МОН України

Назва організації

Напрямок роботи

Е-адреса ресурсу

Всеукраїнська благодійна організація «Український фонд «Благополуччя дітей»

 • Навчання дітей (навичок спілкування, безпечної поведінки,  захисту себе)
 • Розвиток батьківської компетентності, усвідомленого батьківства
 • Що робити, якщо є підозра про булінг – алгоритм дій
 • Безпека дитини, захист від сексуального насильства в інтернеті (матеріали для підлітків, батьків, вчителів)
 • Миробудування, забезпечення прав дітей, протидія насильству в сім'ї та школі
 • Науково-методичне забезпечення (методичні посібники, інфографіка, буклети, ліф лети для педагогів, батьків, дітей з питань протидії та реагування на випадки булінгу, адміністративна відповідальність)

https://childfund.org.ua/publikatsii/zabezpechennia-prav-dytyny

Громадська організація «Смарт Освіта»

 • Що робити, якщо є підозра про булінг – алгоритм дій

https://nus.org.ua/articles/shho-robyty-yakshho-ye-pidozra-pro-buling-algorytm-dij/

Інформаційно-освітня кампанія #Stop_sexтинг

 • Безпека дитини, захист від сексуального насильства в інтернеті (матеріали для підлітків, батьків, вчителів)

https://stop-sexting.in.ua/

Міжнародний жіночий правозахисний центр «Ла Страда-Україна» 

 • Миробудування, забезпечення прав дітей, протидія насильству в сім'ї та школі
 • Науково-методичне забезпечення (методичні посібники, інфографіка, буклети, ліф лети для педагогів, батьків, дітей з питань протидії та реагування на випадки булінгу, адміністративна відповідальність)

https://la-strada.org.ua/biblioteka?_page=2

Проєкт міжнародного фестивалю документального кіно про права людини «Docudays UA»

 • Кампанія проти кібербулінгу: попередження та протидія кібербулінгу в дитячому середовищі України; банк відеоматеріалів для дітей з проблеми боулінгу, кібербулінгу; просвіта батьків

https://cyber.bullyingstop.org.ua/

ЮНІСЕФ Україна

 • Інформування батьків та дітей про булінг та протидія йому
 • Психологічне та фізичне насилля серед дітей шкільного віку, його види і поради батькам, педагогам та дітям як діяти у складних ситуаціях

https://stopbullying.com.ua/

 

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень